bgjjh

b#g ika Yitghij bgjjh Fs
b#gklg Muhjidf trf

trf

Ud ciwl

btUJ tUgtf jFtjfhd trf xGFbragLsd (jF trfSF Kg brJ bfhsyh). ϧF ڧf U ehftiu j, thY kdY J bgwyh. FHijf Xo isahLtjnfw tz fhΫ ϧF cL.

cztf

fhiy 7 Kj khiy 9 k tiuY ϛztfš cz tiffS, WofS ilF.

mHa eilghij

tuntgiwia bjhlJ, RY tz kyfsh myffgl mHa eilghij elgJ k crid vl brwJ. UwY nfF ϋir ghlf, kW ntjtrdfis nfF mDgt vkdY njRitah iyUwJ. iyahd gRj kd bgW Rthrš mjfis bgWbfhS nehnfhL ϛiwg £llgLsJ.

mUYs kw RWyh jyf

fF뮡 fhfis ytrkh mjU bgjjh, td‹ KfÚ mikUwJ. idjhny F Wthͫ, nfhit FwhyK (sh jl) mUYsjh, cik bgjjh xU Mf RWyh jykhfnt iyUwJ vW brhyyh.

uhjid kW Mnyhrid cjfis bgWbfhSf!

bgjjh gfhsuhFf!

bjhlbfhSf:
th,
bgjjh b#gika,
fhUah ef, nfha - 641 114, Ϫah.
bjhiyng : (0422) 2614580
24 kneu uhjid nritF: (0422) 2614414, 2615515
dr: bobethesda@jesuscalls.org

Set As Default Homepage           ||            Share With A Friend           ||           Your Comments 

Copyright 2017 Jesus Calls. All rights reserved.