uhjid UHhf

bghJTl FLg MӮthj Tl thg Tl
Urig Tl bghJ Tl bghWngw uhjid got

FLg MӮthj Tl

rnfhj. blyh dfu kW rnfhj. thr gh dfu Mnah fhiy Tlf ebra롻whf. gFbgW midtU MltUila MӮthjfis msyhk bgW kwhf. MltUila urd j FLgf midijͫ xizwJ. #df rh oW LgLwhf.

Qyf tJ kQyif u X cdjkhd mDgt ϡTlf clhwJ. Mlt urd, mjfisͫ, FzkhFjiyͫ, gunyhf MӮthjfisͫ, vQjfjhd kdkhwfisͫ bfhL tUwJ. #df midtU jhf bgWbfhl mjfis FJ rh bfhLf, crhfJl nkilF iuJ tUwd.

ڧfS FLgJl ϡTlf fyJbfhL iwahӮ bgWf!

bjhlbfhSf:

aFe,
naR miHwh,
16, o..v. dfu rhiy,
brid - 600028, Ϫah.
bjhiyng : (044) 23456677
bjhiyef : (044) 24936988
dr: campaigns@jesuscalls.org

Set As Default Homepage           ||            Share With A Friend           ||           Your Comments 

Copyright 2017 Jesus Calls. All rights reserved.