rj 19

1. thdf njtDila kikia btgLJwJ, Mfha mtUila fuf iaia m须wJ.

2. gfYF gf thijfis bghwJ, uΡF u mit bj须wJ.

3. mitfSF ngRiy, thijiy, mitf rj nffgLtJiy.

4. MY mitf rj baF, mitf trdf rfuJ filtiuF brYwJ; mitf NaDF xU Tlhuij jhäjh.

5. mJ j kztiwUJ wgLw kzthsidnghUJ, guhukrhiangh j ghij Xl kahUwJ.

6. mJ thdf xU KidUJ wgL, mitf kWKid tiuF RnahLwJ; m‹ fh¡F kiwthdJ xWiy.

7. fjUila ntj FiwtwJ MJkhit c殥áwJkhUwJ; fjUila rh raK, ngijia PhahFwJkhUwJ.

8. fjUila ahaf brikͫ, Ujaij rnjháwJkhUwJ; fjUila fgid ikͫ, ffis bj须wJkhUwJ.

9. fjUF gagLw ga RjK, viwF iywJkhUwJ; fjUila ahaf cikͫ, mitf midJ khUwJ.

10. mitf bghY, Fj gRbghY UggljfJ, njY njToUJ xGF bjnjY kJuKsJkh UwJ.

11. mͫ mitfsh ckJ mona vrfgLnw; mitfis ifbfhSwdh Fj gy cL.

12. j iHfis czUwt ah? kiwthd FwfSF vid ڧfyhF.

13. Jfukhd ghtfSF ckJ monaid yfhU, mitf vid MLbfhs xlhU; mbghGJ eh cjkdh, bgUghjfJF ڧfyhUng.

14. v fkiyͫ v ۣgUkha fjhnt, v th thijfS, v Uja‹ ahdK, ckJ rKfš ahUgjhf.

ϋiwa thFjj
 

Set As Default Homepage           ||            Share With A Friend           ||           Your Comments 

Copyright 2018 Jesus Calls. All rights reserved.