nehah, gLj gLifahUFnghJ

fjhnt, vid LjUS; fjhnt, vdF rfha gz ͫ ....... rj 40:13).

vdF mUikahd mË fjhnt,

cik ju ntW ahbuid J bfhs Koͫ? ڮ xUtnu vid UZojt. Ϫj neh ciknyna v ruij kLky, kdijͫ tho tijwJ. Ϫj nehl eh thH Ugiy. eh xU gaDs thif thH Unw, ڮ xUt khunk vdF cjtTLbkW vdF bjͫ. ڮ r¤j xbthU nehah J, ckJ m, kdJUfK ghJ brW, mtf xbthUtiuͫ FzkhbuW ntj TWwJ. vidͫ ڮ Fzkhf Kobkgij Rthnw. ckh TlhjJ xWiybagij Rthnw. vid Ljiyahf ڮ kbuW Rthnw.

v b#gijbayh ڮ nfoU֮, mjF ckJ br rhJ O, Mfnt, rakhf eh Ϫj neh ڧ Fzkhnt vgij mUnw.
fjuha naR J ehkš b#ánw.

Mbk.

Set As Default Homepage           ||            Share With A Friend           ||           Your Comments 

Copyright 2017 Jesus Calls. All rights reserved.