bgfSfhd Ca

bgfSfhd Ca khehLf vj b#gFG
rnfhj. blyh dfu rnfhj. thr gh dfu uhjid got

bgf k vGj

rnfhj. blyh dfu mtfis Mlt tyikahf gagLtUwh. Mfnt tf _ykhf ϪahY, cyfbkY cs bgfSF k X khbgU vGj cUthwJ.

rnfhj. blyh dfu kW rnfhj. thr gh dfu Mnahuh, naR miHwh Caf bgfSfhd w Tl xGFgLjgLwJ. fjUF tsUw ts mfF tz, bgf midtU ϛUtuh CFfgLwhf. Mufzfhndh ϡTlf gFbfhL, MltUila mj milahsfis bgW kailwhf.

nkY, khiy bghJTlf eilbgWw ehf, fhiy FLg MӮthj Tlf eljgLwd. j _y vzw cilJnghd FLgf njt mdh fo vGggLwd. kdUjYnfw Jfdh iwJ ff fٮ kf, mnef jfSila thifia JΡbfW xbfhLwhf.

fjUila bgjhd Uigdh 1997 tUl, etg khj, 4 nj Kj iyaj KJ vD naR miHwh gif bttJbfhoUwJ. ϪahY, btehLfY Mufzfhndh j_y njthӮthj bgWbfhSwhf.

bgf MӮthj Tlf fyJbfhL MӮthj bgWf!


bjhlbfhSf:

naR miHwh
16, o..v. dfu rhiy,
brid - 600028, Ϫah.
bjhiyng : 23456677
bjhiyef : 24936988
dr: epg@jesuscalls.org

Set As Default Homepage           ||            Share With A Friend           ||           Your Comments 

Copyright 2018 Jesus Calls. All rights reserved.